docs

Dokument och artiklar om design och export:

Varför ger design mer affärer?  – ”Design för bättre affärer” – SVID 2010-2
(Rapport från Svensk Industridesign / 2010)

Om några viktiga steg och att vara besjälad – ”Sju steg till designexport” DOX 2015-1
(DOX Academy / 2015)

När historia blir till mytologi – att bygga varumärke –  VBSB 2013-7
(Bengt Ericson / 2013)

Om Svensk identitet som mytologi –  BL-2013
(Rapport Britta Lundström / 2013)

Varför ska man vara i Milano? – DOX 2014-5
(DOX Academy / 2014)